Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZAKIGAZGATÁS

Szakigazgatás 2017. január 1-től *

TERMÉSZETVÉDELMI, ERDÉSZETI, HALGAZDÁLKODÁSI, VADÁSZATI HATÓSÁGI ÉS IGAZGATÁSI SZERVEK

A HÍREK,ÚJSÁGOK menüpont 2016 júliusában kelt cikke már jelezte az igazgatási rendszerben ismét várható szervezeti változásokat. 2017. január 1-jétől kezdődően kormányrendeletek alapján újra szervezeti változások történtek a természetvédelmi, az erdészeti, a halgazdálkodási és a vadászati hatósági és igazgatási feladatok ellátása terén is az alábbiakban felvázoltak szerint. * 2018 májusában kelt hír pedig tartalmazza, hogy a Földművelésügyi Minisztériumból Agrárminisztérium lesz.

magyarorszag_kozigazgatasi_terkepe.jpg2017. január 1-jén a hatósági és igazgatási rendszerben jelentős szervezeti változások léptek hatályba, tovább egységesítve az igazgatást illetve erősítve a megyei kormányhivatali rendszert, jelentősen növelve a megyeszékhely szerinti járási hivatalok  feladat- és hatáskörét. Átfogó módosításra került a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a hatályát vesztő 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet után pedig hatályba lépett a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. Ennek eredményeként a természetvédelmi, az erdészeti, a halgazdálkodási és a vadászati hatósági és igazgatási feladatok ellátása terén a következők szerint alakult át a korábbi (lásd SZAKIGAZGATÁS* menüpont) országos és területi szervezetrendszer.

KÖZPONTI HIVATALOK

Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. §-a alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) 2016. december 31. napjával beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnt. Az OKTF általános jogutódja a Pest Megyei Kormányhivatal, egyes igazgatási és hatósági feladatok tekintetében pedig a jogutód a Földművelésügyi Minisztérium (FM), illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. §-a szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (NÉBIH) a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Földművelésügyi Minisztériumhoz, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, illetve a megyei kormányhivatalokhoz átkerült feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a NÉBIH jogutódja 2017. január 1-jével a feladatot ellátó, illetve a hatáskör gyakorlására kijelölt szerv.

A földművelésügyi ágazat, valamint a környezetvédelem és természetvédelem szakmai irányító minisztere törvényességi és szakszerűségi ellenőrző hatáskörökkel a környezet védelméért is felelős földművelésügyi miniszter, amely szakmai irányításban a földművelésügy ágazat területén (erdészet, halgazdálkodás, vadászat stb.) közreműködik a NÉBIH.

TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet „293. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása” cím alatt szabályozza újra a természetvédelmi hatósági rendszert is.

A 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. §-a szerint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, kivéve Pest megyét és Budapest fővárost, amelyek területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében Érdi Járási Hivatala az eljáró hatóság. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti esetekben jár el. A fővárosi főjegyző és a települési önkormányzat jegyzője által természetvédelmi hatósági ügyben hozott első fokú döntés esetén másodfokon a területi természetvédelmi hatóság az eljáró szerv.

NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK SZERVEZETRENDSZERE

A környezet védelméért felelős miniszter által irányított nemzeti park igazgatóságok (államigazgatási szervek) szervezetrendszere változatlan, lásd SZAKIGAZGATÁS* menüpont alatt: https://termeszetor.hu/cikkek/szakigazgatas-/

A módosított 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fentieknek megfelelően természetvédelmi hatóságként és szakhatóságként a természetvédelemért felelős minisztert, a Pest Megyei Kormányhivatalt, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát illetve Pest megyére és a fővárosra az Érdi Járási Hivatalt, a fővárosi főjegyzőt és a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. Országos illetékességű természetvédelmi hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal. Területi természetvédelmi hatóság a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyét és a fővárost illetően az Érdi Járási Hivatal. Kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában első fokon eljáró természetvédelmi hatóság a területi természetvédelmi hatóság, másodfokon és országos illetékességgel eljáró természetvédelmi hatóság pedig az országos természetvédelmi hatóság. Helyi jelentőségű védett természeti területen a települési önkormányzat jegyzője jár el. A kormányrendeletben meghatározott esetekben az országos természetvédelmi hatóság jár el első fokon (pl. fokozottan védett növény- és állatfaj, vagy több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területére kiterjedő hatósági engedély megszerzésére irányuló kérelem esetén), illetve a területi természetvédelmi hatóság másodfokon (a települési önkormányzat jegyzője által hozott első fokú döntésben).

A további részleteket lásd a vonatkozó fenti, 71/2015. (III. 30.) kormányrendeletben: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500071.KOR

ERDÉSZETI HATÓSÁG

A 2017. január 1-jén hatályba lépett, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet erdészeti hatóságként a NÉBIH-et, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a megyei kormányhivatali rendszer kormányrendeletben meghatározott járási hivatalait jelöli ki. A kormányrendelet 11. §-a szerint első fokú erdészeti hatóságként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az erdőterület fekvése szerint illetékes, a kormányrendelet 2. mellékletében meghatározott alábbi 10 kijelölt járási hivatal jár el. Másodfokú erdészeti hatóságként az egész országra kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el, amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. A NÉBIH országos erdőtervezési feladatokat lát el, vezeti az Országos Erdőállomány Adattárat, és további igazgatási feladatai mellett a kormányrendeletben meghatározott hatáskörben országos illetékességű elsőfokú erdészeti hatóságként működik. 

Az erdészeti hatóságként eljáró járási hivatalok illetékességi területe erdőtervezési körzetek szerint

1. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Alsó-Tápió-vidéki,

  2. Budai-hegyek,

  3. Budapesti,

  4. Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki,

  5. Dél-Vértesi,

  6. Gerecsei,

  7. Gerecse-Vértesi,  

  8. Gödöllői-dombság,

  9. Mezőföldi,

10. Mezőföld-Sárrét,

11. Nagykőrösi,

12. Pilisi-Visegrádi,

13. Pilismaróti,

14. Pusztavacsi,

15. Súri-Bakonyaljai,

16. Szentendrei.


2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Bakonyszentlászlói,

  2. Balatonfüredi,

  3. Devecseri,

  4. Farkasgyepűi,

  5. Kab-hegyi,

  6. Keszthelyi-hegység,

  7. Pápai,

  8. Tapolcai,

  9. Várpalotai,

10. Zirci.


3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Alpokaljai,

  2. Alsó-Őrségi,

  3. Dél-Hansági,

  4. Észak-Hanság és Szigetközi,

  5. Felső-Kemenesháti,

  6. Felső-Őrségi és Vendvidéki,

  7. Gyöngyös-Pinka-menti,

  8. Győri,

  9. Kemenesi cser,

10. Körmendi,

11. Pannonhalmi-Téti,

12. Rábaközi-Iváni cser,

13. Répce-síki,

14. Sárvár-Celldömölki,

15. Sopron-Fertőmelléki.


4. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Surdi,

  2. Baki,

  3. Bánokszentgyörgyi,

  4. Nagykanizsai,

  5. Keszthelyi,

  6. Lenti,

  7. Letenyei,

  8. Szentgyörgyvölgyi,

  9. Zalacsányi,

10. Zalaegerszegi,

11. Zalakomári.


5. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Barcsi,

  2. Igali,

  3. Iharosi,

  4. Kaszói,

  5. Kelet-Zselic,

  6. Lábodi,

  7. Marcali,

  8. Nagyatádi,

  9. Nagybajomi,

10. Nyugat-Ormánsági,

11. Nyugat-Zselic,

12. Somogyvári,

13. Zamárdi.


6. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Bátaszék-Bonyhádi,

  2. Bédai,

  3. Dél-Baranyai,

  4. Gemenci,

  5. Hetvehelyi,

  6. Hőgyészi,

  7. Kárászi,

  8. Kisvaszari,

  9. Nagydorogi,

10. Pécsi,

11. Pécsváradi,

12. Pincehelyi,

13. Sásdi,

14. Sellyei,

15. Szigetvári,

16. Tamási,

17. Vajszlói.


7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Alsó-Duna-menti,

  2. Ásotthalmi,

  3. Bajai,

  4. Bugaci,

  5. Harkakötönyi,

  6. Kecskeméti,

  7. Kelebiai,

  8. Kiskőrösi,

  9. Kiskunhalasi,

10. Kisteleki,

11. Körös-Maros közi,

12. Körös-vidéki,

13. Közép-Duna-menti,

14. Marosszög-Csanádi.


8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Baktalórántházai,

  2. Debrecen-Halápi,

  3. Guthi,

  4. Hajdúhát-Bihari,

  5. Közép-Tiszai,

  6. Nyírbátori,

  7. Nyíregyházi,

  8. Rétköz-Beregi,

  9. Szatmár-Nagyecsedi,

10. Szolnok-Jászsági.


9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Alsó-Hegyközi,

  2. Bánhorváti,

  3. Bodrogközi,

  4. Csereháti,

  5. Dél-Borsodi,

  6. Dél-Bükki,

  7. Erdőbényei,

  8. Erdőhorváti,

  9. Felső-Hegyközi,

10. Fónyi,

11. Gömöri,

12. Gönci,

13. Hernádvölgyi,

14. Jósvafői,

15. Lillafüredi,

16. Parasznyai,

17. Sárospataki,

18. Szendrői,

19. Szerencsi,

20. Tornai.


10. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Erdőtervezési körzet neve:

  1. Berceli,

  2. Diósjenő-Királyréti,

  3. Egri,

  4. Felsőtárkányi,

  5. Gyöngyössolymosi,

  6. Hatvan-Hevesi,

  7. Kelet-Cserháti,

  8. Kemencei,

  9. Kiskörei,

10. Nagybátonyi,

11. Nagymarosi,

12. Nyugat-Borsodi,

13. Parádi,

14. Pétervásárai,

15. Romhányi,

16. Salgótarjáni,

17. Szécsényi,

18. Szilvásváradi,

19. Tarnaleleszi,

20. Váci,

21. Verpeléti.

Lásd a NÉBIH helységalapú illetékességkeresőjét:  http://erdoterkep.nebih.gov.hu

HALGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁG

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet halgazdálkodási hatóságként a földművelésügyi minisztert, a NÉBIH-et, a Pest Megyei Kormányhivatalt, és a megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti járási hivatalát, illetve Pest megyére és a fővárosra az Érdi Járási Hivatalt jelöli ki. A kormányrendelet 30. §-a szerint halgazdálkodási hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –, a halgazdálkodási vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, a fővárosra és Pest megyére az Érdi Járási Hivatal (területi halgazdálkodási hatóság) jár el a megyére kiterjedő illetékességi területen. Halvédelmi bírság kiszabására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban a jogsértő személy lakóhelye szerint illetékes területi halgazdálkodási hatóság jár el. A 34. § alapján országos illetékességű halgazdálkodási hatóság a kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal. A NÉBIH kormányrendeletben meghatározott számos halgazdálkodási hatósági és igazgatási feladata között szerepel például a turista állami horgászjegy és a hozzá tartozó fogási napló kiadása országos illetékességgel.

VADÁSZATI HATÓSÁG

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet vadászati hatóságént a földművelésügyi minisztert, a NÉBIH-et, a Pest Megyei Kormányhivatalt, és a megyei kormányhivatalok járási hivatalát, illetve Pest megyére és a fővárosra az Érdi Járási Hivatalt jelöli ki. A kormányrendelet 60. §-a szerint első fokú vadászati hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –, a vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, a fővárosra és Pest megyére az Érdi Járási Hivatal (területi vadászati hatóság) jár el a megyére kiterjedő illetékességi területen. Másodfokon eljáró vadászati hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal. A NÉBIH vadászati hatósági feladata a zárttéri vadtartás ellenőrzése országos illetékességgel. Sajátos új jogintézmény a tájegységi fővadász intézménye szakigazgatási és szaktanácsadási feladatokkal (lásd Vtv. 93. §).

A természethasználat ágazatainak hatóságaira (erdészet, halgazdálkodás, vadászat) a részleteket lásd a vonatkozó 383/2016. (XII. 2.) kormányrendeletben:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600383.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 

SZAKHATÓSÁG, SZAKKÉRDÉSEK VIZSGÁLATA

A természetvédelem vonatkozásában a szakkérdések vizsgálatára és a szakhatóságok kijelölésére vonatkozó szabályozásokat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet IV. FEJEZETE tartalmazza.

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet IV. FEJEZETE tartalmazza valamennyi földművelésügyi igazgatási területre, köztük az erdészetre, a halgazdálkodásra és a vadászatra a hatósági kijelölő rendelkezéseket, míg az V. FEJEZET a szakhatóságok kijelölését, a VI. FEJEZET pedig a szakkérdések vizsgálatát szabályozza.

Vonatkozó jogszabályok:

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről;

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről;

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól;

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól;

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.