Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZAKIRODALOM

TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM

Elektronikus szakirodalom   http://

www.termeszetor.hu (egyetemi oktatói weboldal, digitális szakkönyv)

www.termeszetvedelem.hu (az állami természetvédelem honlapja)

Temesi G. (2015 – 2018): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Egyetemi oktatói digitális tananyag (weboldalas e-könyv – PPT előadások). https://termeszetor.hu/, 25 menüpont, 5 aloldal, 66 oktatási publikáció, 570 ppt dia, 140 MB felhasznált tárhely. Tárhely szolgáltató: NETHOST s.r.o. 160 00 Prága 6. Csehország − Central Digitális Média Kft. Budapest, https://centralmediacsoport.hu

termeszetorA legkorszerűbb hazai tankönyv a természetvédelemről egyetemi oktatásra és tanulmányokra weboldalon, folyamatos aktualizálással. Digitális szakkönyv közigazgatási irányultságú, átfogó tematikájú szakmai – szakjogi − igazgatási – rendészeti ismeretekkel, nagy terjedelmű tartalommal, didaktikus feldolgozással, elektronikus alkalmazásokkal és illusztrációkkal.

Kinyomtatva 2018-ban lásd:

Temesi G. (2018): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Első kötet: menüpontok és aloldalak tartalma, 247 pp, második kötet: ppt előadások 6 dia/oldal tartalommal, 97 pp. Budapest – Pécs, 344 pp.

TERMÉSZETVÉDELMI SZAKKÖNYV bemutató     

A természetvédelmi szakkönyv bemutató alatti szakirodalom néhány kivételével nem természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretekről szól, betekintést nyújt azonban a természetvédelem világába, és tájékoztatásul szolgál a természetvédelem szakmai tartalmának egyes területeiről. A képek kinagyíthatók.

Az egyes könyvek nagyságarányos képe előtt szerepelnek a szakirodalmi adatok, majd a rövid bemutatás. A szakkönyv bemutató szubjektív válogatás, nem törekszik teljességre.

 

Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 956 pp.

A szakkönyv alapvető célja a Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése a szakmai közönséggel, illetve annak elősegítése, hogy a hatóságok, az állami kezelők, a kutatók, oktatók és a civil szervezetek képviselői ugyanabból a szakmai anyagból dolgozhassanak. Hangsúlyos cél a természetvédelmi kezelés tervezésének és gyakorlatának segítése a nemzeti park igazgatóságok számára.

Natura 2000 konyv

Frank T. – Szmorad F. (2014): Védett erdők természetességi állapotának fenntartása és fejlesztése. (Rosalia Kézikönyvek 2.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 160 pp.

A szakkönyv elsődleges célja a védett természeti területen levő erdők kezelési kérdéseinek áttekintése, az erdők természetességi állapotának fenntartásához és javításához szükséges ismeretanyag összefoglalása, kettős (erdőgazdálkodás – természetvédelmi kezelés) megközelítéssel.

frank_szmorad_2014_cimlapkep

Molnár Zs. – Csízi I. (2015): Természetkímélő gazdálkodás szikeseken. Magyarországi Természetvédelmi Közalapítvány Hálózat, Csákvár; MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete, Vácrátót, 92 pp.

A legeltetéses állattartás a Kárpát-medencében évszázadokon keresztül meghatározó gazdálkodási forma volt különösen azokon a területeken, amelyeket más típusú művelésre nem lehetett használni. Ilyenek elsősorban a szikes területek. A szakkönyv gazdálkodói és természetvédelmi szempontból mutatja be a szikeseket és ajánlásokat fogalmaz meg a fenntartható hasznosításukra.

Szikesek.22

Haraszthy L. (2013): Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területeken. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár, 92 pp.

A szakkönyv fő célja a Natura 2000 területen gazdálkodók eredményes természetmegőrző tevékenységének elősegítése természetvédelmi kezelési ismeretekkel.

kiadvany_borito

Juhász L. (szerk.) (2014): Természetvédelmi állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 301 pp.

A könyv második bővített kiadása a hazánkban élő védett gerinctelen és gerinces fajokat ismerteti. Önálló fejezet foglalkozik a populációbiológia és a biológiai sokféleség védelmének témakörével.

Természetvédelmi állattan

Bartha D. (szerk.) (2012): Természetvédelmi növénytan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 403 pp.

A mű a védett fajokat, gombákat, zuzmókat, mohákat, fás és lágy szárú növényeket ismerteti rövid morfológiai leírással és magyarországi előfordulásukkal, valamint tartalmazza a fajok élőhelyét veszélyeztető tényezők és védelmük lehetséges módjainak ismertetését.

Természetvédelmi növénytan

Bartha D. (2013): Természetvédelmi élőhelyismeret. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 213 pp. + 48 pp. képmelléklet.

Nem nagy múltra visszatekintő tudományág hiánypótló kötete ez a szép mű. A könyv első része a vegetáció általános törvényszerűségeit tartalmazza, a második rész pedig az élőhelytípusokat ismerteti. A színes mellékletben megjelenik minden élőhely jellegzetes fotója.

Természetvédelmi élőhelyismeret

Kozák L. (szerk.) (2012): Természetvédelmi élőhelykezelés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 272 pp.

A természetes élőhelyek megmaradásának elősegítése, az élőhely-visszaállítás lehetőségeinek feltárása az életközösségek fennmaradása érdekében kiemelten fontos természetvédelmi feladat. Ennek a munkának az elméleti alapjait ismerteti a szakkönyv az élőhelytípusok ismérveivel és természetvédelmi kezelésük lehetőségeivel, esettanulmányokkal.

Természetvédelmi élőhelykezelés

Temesi G. (2012): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 118 pp.

Az alapvetően egyetemi jegyzetnek szánt szakkönyv természetvédelmi ismereteket tanuló egyetemi hallgatók, valamint rendészeti személyek, polgári természetőrök, természetvédő civilek számára szolgálhat természetvédelmi szakjogi és igazgatási szakirodalomként a kiadás évének megfelelően.

szakkonyv

Bartha D. (szerk.) (2012): Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, 352 pp.

A növényatlasz részletesen és monográfiaszerűen (49 kismonográfiában) mutatja be hazánk valamennyi ritka fás szárú növényfaját (közel száz fajt, kisfajt), amit több száz színes fénykép és az egyes fajok előfordulását bemutató térképek illusztrálnak.

Bartha Denes konyve

Farkas Cs. S. (2008): A természetvédelmi őri intézkedések végrehajtása (Intézkedéstaktikai jegyzet). KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság – Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 102 pp. (Szerk.: dr. Kovács Sándor, lektorok: dr. Sárkány László, dr. Temesi Géza.)

A jegyzetként kiadott szakkönyv fő célja a természetvédelmi őrök és az őket segítő polgári természetőrök intézkedéstaktikai elméleti és gyakorlati felkészítésének elősegítése.

F.CS. Könyve

Székely K. (szerk.) (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 428 pp.

A 47 szerzős barlangismertető könyv 132 fokozottan védett barlangot mutat be leírással, 150 színes fotóval, rajzokkal, térképekkel.

Magyarország fok. védett barlangjai

Kerényi A. (2003): Környezettan. Természet és társadalom - globális szempontból. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 470 pp.

Az élő Föld és az emberiség múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozó könyvben feltárt valóság ráébresztheti az olvasót arra, hogy környezettudatos életmóddal kell továbbadni a szűkebb és tágabb környezetet a következő nemzedékeknek.

Környezettan

Temesi G. (szerk.) (2001): A polgári természetőri vizsga tananyaga I – II. KöM, TvH, Budapest, 56 + 116 pp.

Az egykori Környezetvédelmi Minisztérium kiadványa tartalmazza a polgári természetőrök számára előírt vizsga országos törzsanyagát és a vonatkozó jogszabályok kivonatát (mellékletek) a kiadáskori állapotnak megfelelően. Emlék a múltból.

Polgari termeszetori vizsga tananyaga

Borhidi A. – Sánta A. (szerk.) (1999): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól I – II. A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 6. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 766 pp.

A vörös könyvek általában a ritka, veszélyeztetett és védendő fajokkal foglalkoznak, de a növénytársulások éppúgy lehetnek ritkák, sérülékenyek, veszélyeztettek, mint a fajok. Ez az első olyan kiadvány, amely Magyarország növénytársulásairól teljes képet ad, és nem csak a védendő és veszélyeztetett társulásokat tartalmazza, hanem valamennyi hazánkban előforduló társulást, hiszen nem tudható, hogy mikor kerülnek veszélyeztetett helyzetbe.

Voros_konyv

A KöM, illetve KvVM Természetvédelmi Hivatala tanulmánykötet sorozatának néhány további kiadása (2001 – 2005, 7 – 10. kötet) egy termékeny időszakból.

 

Bartha D. (szerk) Temesi G. (témavezető) (2001): A Természetszerű erdők kezelése, a kultúr és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 7. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 286 pp.

A kötet a természetszerű erdők erdőgazdasági gyakorlatban üzemi méretekben alkalmazható javasolt erdőkezelési eljárásait tartalmazza erdőtársulás-csoportonként. A kultúr- és származékerdők megújítása a természetszerű erdők helyén álló erdők kultúr- és származékerdők átalakítását jelenti az adott termőhelyre jellemző természetszerű erdővé.

 

Horváth F. – Borhidi A. (szerk.) Temesi G. (témavezető) (2002): A hazai erdőrezervátum kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 290 pp.

A gyors gazdasági – társadalmi és a globális ökológiai változások miatt különösen szükséges az erdő természetes folyamatainak és dinamikájának tanulmányozása, amit a hazai erdőrezervátum-hálózat alapoz meg, és az erdőrezervátum-kutatás szolgál. Ennek a témakörnek az első hazai könyvét tanulmányozhatja az olvasó.

 

Mihály B. – Botta-Dukát Z. (szerk.) (2004): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 9. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 408 pp.

 

Botta-Dukát Z. Mihály B. (szerk.) (2006): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 10. Budapest, 412 pp.

tanulmanykotet

Kelemen J. (szerk.) (1997): Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez. A KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 4. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 388 pp.

A tanulmánykötet hazánkban első ízben foglalkozik a legértékesebb hazai élőhelyek közül a füves területek tipológiájával, és elsőként ad átfogó iránymutatást az egyes típusok természetvédelmi kezeléséhez.

20170723_200604-1

Keszthelyi I. – Csapody I. – Halupa L. (témavezető: Temesi G.) (1995): Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 3. Kanalasgém Nyomdaipari és Kiadói Kft., Budapest, 252 pp.

Az erdőgazdálkodás természetvédelmi szakmai szabályozásának meghatározó lépése a tanulmánykötet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény megalkotása előtti évből. A kézikönyv a természetvédelmi oltalom alatt álló erdők szakkezeléséhez nyújt egységes szempontokat, elveket és szemléletet az erdőtípusokra alapozva.

20170723_194249-1

Farkas S. (szerk.) (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 420 pp.

Múlt évezredi növényismertető könyvben 26 botanikus szerző több mint ötszáz hazai védett növényt mutat be morfológiai leírással, előfordulási térképpel, színes fotókkal.

VÉDETT NÖVÉNYEK könyv.

Matyikó T. (2008): Vallomás a természetről ecsettel és ceruzával. M-Print Nyomdaipari Kft., Eger, 112 pp.

Matyikó Tibor természetfestő a lelkével figyel, és nemcsak a szemével, de a szívével is látja az állatokat, a természetet, a tájat, amit a saját kiadású könyve alapján is nagy tehetséggel fest és rajzol.

Matyikó Tibor könyve

Az ember előtt, i. e. 3 millió évvel korábban is volt élet ötmilliárd éves Földünkön, többek között a táplálékháló és a fényért folytatott növényi versengés természeti törvényével. Zdeněk V. Špinar cseh professzor Gondolat Kiadó gondozásában 1985-ben megjelent, Élet az ember előtt című régi szép könyve Zdeněk Burian cseh festőművész illusztrációival az évmilliókkal ezelőtti természetet mutatja be.

eletazemberelott

 

A TERMÉSZETVÉDELMI ELEKTRONIKUS PUBLIKÁCIÓK HITELESSÉGE

A természet a tudomány számára is nagyon bonyolult rendszer, védelme pedig ugyancsak összetett kérdés, ezért a természetvédelem különböző területei komplex szemléleten és széleskörű ismereteken nyugvó speciális szakértelmet és gyakorlati tapasztalatokat is igényelnek.

Az interneten százszámra találunk természetvédő, természetbarát vagy természetjáró civil szervezetek, jogi és természetes személyek által közzétett különböző írásokat, publikációkat a természetről – természetvédelemről. Ezeknek az alapja, motivációja a természet szeretete és az elkötelezettség, a megalapozott, kellő mélységű és irányú szakmai ismeret, szaktudás azonban hiányozhat. Így aztán kontroll hiányában vagy hiteles – vagy nem, vagy szakszerű és jogszerű, vagy nem a közzétett információ, az elektronikus publikáció. Még az alapfogalmak szintjén is problémák fordulnak elő, a részletekben pedig szakmai és jogi hibák, tévedések tapasztalhatóak, nem ritka az elévültség, az érvénytelenség is. Ugyanakkor gyakorta egymástól veszik át az internetes anyagokat a különböző weboldalak, sokszor hivatkozás nélkül, ezért a hibás, téves, szakszerűtlen írások halmozódnak, és a használható anyagok mellett terjednek a hibákkal, tévedésekkel terheltek.

Nem egyszerű a helyzete ezért az internetről tanulni vágyóknak a hibákkal terhelt megbízhatatlan információforrások előfordulása miatt. A fő probléma abban rejlik, hogy a tanulni szándékozók, az információkat, ismereteket keresők – éppen az ismeretek hiányában – nem ismerik fel a tévest, a helytelent, a szakszerűtlent vagy jogszerűtlent, az elévülésről, a hatálytalanságról nem is beszélve.

Arra lehet mindezekért felhívni az olvasók, tanulmányozók figyelmét, hogy csak megbízható forrásokból merítsenek természetvédelmi tudást az interneten, mert ha nem azt teszik, úgy egyrészt téves ismereteket sajátíthatnak el, másrészt mindjobban terjedhetnek is a helytelen információk. Az internetes információforrás, közzétett anyag, publikáció megbízhatóságának felderítése azonban nem egyszerű feladat, mert a közreadási időpont ellenőrzése mellett (időszerűség, szervezeti aktualitás, jogi hatályosság stb. miatt) a közreadó és/vagy szerző (ha szerepel) adott szakterületre vonatkozó szakmai (vagy szakjogi) hitelességéről kell teljes bizonyságot szerezni. Bizonyára így van ez más szakterületekkel is.

 

A WEBOLDAL SZAKIRODALMI ADATAI

Temesi Géza (2015–2018): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Egyetemi oktatói weboldal – e-könyv – PPT előadások. https://termeszetor.hu/, 25 menüpont, 5 aloldal, 66 oktatási publikáció, 570 ppt dia, 140 MB felhasznált tárhely. Tárhely szolgáltató: NETHOST s.r.o. 160 00 Prága 6. Csehország – Central Digitális Média Kft. Budapest, https://centralmediacsopor.hu

 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM ÉS FORRÁSOK

Temesi Géza (2012): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 118 pp.

Temesi Géza (20112017): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Ppt. prezentációk, PTE TTK (2011/12), NKE KTK/ÁKK (20132017), 710 ppt. dia.

KvVM/VM/FM (2005–2016): A magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja. http://www.termeszetvedelem.hu

Ágazati (erdészet, vadgazdálkodás – vadászat, halgazdálkodás) internetes hivatalos szakmai tartalmak.

Hatályos jogszabályok.

Új Magyar Közlöny az interneten: http://www.kozlonyok.hu., http://net.jogtar.hu