Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szerző pályaképe

1248283463_zold_portkp.jpg

DR.TEMESI GÉZA 

KÖNYVKIADÓI BEMUTATÁS – 2012

Temesi Géza okl. erdőmérnök, okl. mérnöktanár, erdészeti egyetemi doktor 1946-ban született erdész családban. Szakmai pályafutása során dolgozott az erdőgazdálkodási gyakorlatban, az erdészeti tudományos kutatásban és a középfokú erdészeti oktatás területén, majd közel két évtizedet a felsőszintű államigazgatásban, a természetvédelemért felelős minisztérium vezető munkatársaként. Tizenhárom könyv és további közel száz nyomtatott publikáció társszerzője illetve szerzője, elektronikus publikációinak száma is megközelíti a százat. Kitüntetéses oklevelei, jelentős szakmai eredményei, munkásságáért kapott számos elismerés, köztük állami kitüntetés kimagasló elméleti és gyakorlati felkészültséget, és szorgalmas, hivatást szolgáló életutat igazolnak.

AJÁNLÁS  termeszetor.hu egyetemi oktatói weboldal/e-könyv/PPT előadások.

Ajánlom munkámat a természet jogilag megalapozott védelme, a természetvédelem irányítása, szervezése és gyakorlása, oktatása és publikálása iránt érdeklődőknek. Több éves munkám eredménye a hazánkban egyedülálló és nemzetközileg is egyik legátfogóbb természetvédelmi témájú digitális tankönyv, jelentős terjedelmű elektronikus szakirodalmi mű, amely országunk természetvédelmének közigazgatási irányultságú szakmai, szakjogi, igazgatási és rendészeti ismeretanyagát tartalmazza. Szerzőként és szerkesztőként az oldalt 2015 májusában egyetemi oktatási és ismeretterjesztési céllal hoztam létre. Az internet világában, a változó jogi és igazgatási környezetben ez a publikációs megoldás és oktatási módszer a jövő útja.

2015 – Dr. Temesi Géza – Elérhetőség: dr.temesi.geza@gmail.com

RÉSZLETES SZAKMAI PROFIL

Szakképzettségek, tudományos képzés, közigazgatási vizsgák, nyelvtudás

Erdészeti technikusi oklevél (színjeles eredménnyel, Sopron, 1966) és más bizonyítványok.

Kitüntetéses okl. erdőmérnök – Ing. (külföldi állami ösztöndíj, Zvolen, Csehszlovákia, 1971).

Kitüntetéses okl. mérnöktanár (Gödöllő, 1989).

Egyetemi doktori cselekmény (1979 – 1982) – erdészeti egyetemi doktor (summa cum laude eredménnyel, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 1982).

Közigazgatási alapvizsga (Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 1995), közigazgatási szakvizsga (Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2000).

Továbbképzések (erdészet, informatika, közigazgatás, rendészet, vadgazdálkodás; folyamatos önképzés a szakterületek mindenkori hatályos jogi szabályozásai terén).

Szlovák és cseh általános és szaknyelvi felsőfokú (egyetemi oklevél, 1971), orosz középfokú (kandidátusi nyelvvizsga, 1984) és német alapfokú nyelvtudás.

Munkakörök, szakmai gyakorlat

Állami erdőgazdálkodás: erdészeti (üzemi) és erdőgazdasági (vállalati) szintű munkakörök (erdészeti műszaki vezető, erdőgazdasági szakelőadó), 1971 – 1975.

Erdészeti tudományos kutatás: tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, 1975 – 1986, Csehszlovákia és ERTI Budapest. A tudományos munka mellett időszakosan szakfordítói tevékenység, Agroinform Budapest.

Erdészeti középfokú oktatás: szakközépiskolai mérnöktanár, szakmai munkaközösség-vezető, technikusi tagozatvezető, 1986 – 1991.

Államigazgatás: természetvédelemért felelős minisztérium (KTM, KöM, KvVM), vezető beosztások (osztályvezető-h. és országos főfelügyelő, osztályvezető és a természetvédelmi őrszolgálat országos vezetője, nemzeti park igazgatósági kirendelt mb. igazgató, osztályt vezető főosztályvezető-h.), 1991 – 2010. Feladatkörök: három szakterületen jogszabály-előkészítés – jogalkotásban való szakmai közreműködés és országos szakmai irányítás; országos együttműködések; tudományos és publikációs feladatok.

Felsőfokú oktatás: eseti felkért óraadó oktatói közreműködés több felsőoktatási intézményben 1980 – 2002 között (erdészet, természetvédelem); óraadó egyetemi oktató 2011/12-től 2017/18-ig (természetvédelem).

Állami vizsgabizottsági tagságok: közigazgatási szakvizsga-bizottsági tag (2002 – 2003); minisztériumi vizsgabizottság [4/2000. (XI. 10.) Korm. r.] tagja (1995 – 2002), majd a vizsgabizottság elnöke (2002 – 2010).

Nemzetközi együttműködés: erdészeti tudományos kutatói európai együttműködések (1975 – 1986); KGST "Fanyersanyagok komplex hasznosítása" problémakör Tudományos - Műszaki Tanácsának tagja (1984 – 1986); a Természetvédelmi Őrszolgálatnak a Nemzetközi Természetvédelmi Őri Szövetségbe (International Ranger Federation, IRF) történő felvételéről szóló dokumentum hazai aláírója a világszervezet elnökével (Skócia, 2006), és társult tagsági együttműködés irányítása (2006 – 2010).

Szakterületek

Természetvédelem: erdők és vadászterületek természetvédelme, természetvédelmi őrszolgálat, természetvédelem és közigazgatás, jogi szabályozás és szervezet. 

Erdészet: az erdőnevelés technológiai fejlesztése, erdőgazdálkodás és természetvédelem, erdőrezervátumok.

Vadgazdálkodás: vadgazdálkodás és természetvédelem, a vad és élőhelyének védelme, lőfegyverismeret.

Rendészeti feladatellátás: a természet igazgatási és gazdálkodói őrzése, jogi szabályozás és szervezet.

Pedagógia: összehasonlító pedagógia, szakmódszertan.

Külföldi szakmai tanulmányutak országai

Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehszlovákia (Csehország, Szlovákia), Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság (Skócia), Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Jugoszlávia (Vajdaság), Lengyelország, Luxemburg, Német Demokratikus Köztársaság, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Szovjetunió (Lettország, Oroszország, Ukrajna), Törökország.

Társadalmi szakmai tevékenység

Országos Erdészeti Egyesület tagja 1966 – 2005, helyi csoport titkár és választmányi tag 1988 – 1990.

MTA MAB Erdészeti Szakbizottság Oktatási Munkabizottságának titkára (1989).

Országos Magyar Vadászkamara tagja 1998 – 2017, országos szakbizottsági elnök 2004 – 2006.

Országos erdőrezervátum program indítója (1991), Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság tagja (2004 – 2010).

Pro Silva Hungaria alapító tagja (1999).

Magyar Rendészettudományi Társaság tagja, 2005 – 2010.

Országos Természetőr Egyesület alapító tagja (2012) és elnöke 2013 – 2019.

Országos Természetőr Társaság alapítása 2019-ben, a Társaság ügyvivője.

Publikációs tevékenység

16 szakkönyv társzerzője, témavezető szerkesztője, illetve szerzője (1979 – 2020). A további tudományos, szakmai, oktatási célú és ismeretterjesztő nyomtatott illetve elektronikus publikációk száma meghaladja a háromszázat, a kutatási jelentések, tanulmányok száma pedig a negyvenet. Egyes szakkönyvek, publikációk külföldön, idegen (szlovák, angol, kínai) nyelven is megjelentek.

Több mint hetven előadás hazai és külföldi tudományos és szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken. 700 diaképes oktatási célú ppt előadások természetvédelem és közigazgatás témakörben.

Az Országos Természetőr Egyesület www.termeszetor.hu honlapjának főszerkesztője, a szakmai publikációk, cikkek nagy többségének szerzője (2013 – 2019). A honlap vonatkozó tartalma 2019 decemberében egyesületből történő kilépés miatti szerzői kérés alapján törlésre került, és a publikációk a www.termeszet-vedelme.hu weboldalra kerültek át.

A www.termeszetor.hu egyetemi oktatói weboldal (digitális tananyag) szerkesztője és írásainak, oktatási anyagainak, cikkeinek, ppt előadásainak szerzője (2015 – 2018) 25 menüpont és 5 aloldal terjedelemmel.

Az Országos Természetőr Társaság www.termeszetor-tarsasag.hu és www.termeszet-vedelme.hu honlapjainak szerkesztője és tartalmuk csaknem kizárólagos szerzője (2019 ).

2011–2022 nyugállományú évtized publikációi

Temesi G. (2012): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 118 pp.

Temesi G. (2011–2017): Természetvédelmi jogi, igazgatási és rendészeti ismeretek. Ppt. prezentációk, PTE TTK (2011/12), NKE KTK/ÁKK (2013–2018), 700 ppt. dia.

Temesi G. (alapító főszerkesztő) (2013–2019): http://www.termeszetor.hu Az Országos Természetőr Egyesület honlapja. Tárhely szolgáltató: C-Host Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29. 2019-ben törölt és más weboldalra átvett írások.

Temesi G. (2017): Gyűjtés erdőn – mezőn. Ismeretterjesztő cikk. Sülysápi Hírforrás XI. évf. 7. szám (2017. augusztus) 12. p. Sülysáp Város Önkormányzata. http://sulysap.hu/?module=news&fname=dok_hirforras

Temesi G. (2015–2018): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Egyetemi oktatói digitális tananyag (weboldalas e-könyv – PPT előadások). https://www.termeszetor.hu  25 menüpont, 5 aloldal, 66 oktatási publikáció, 570 ppt dia, 140 MB felhasznált tárhely. Tárhely szolgáltató: NETHOST s.r.o. 160 00 Prága 6. Csehország – Central Digitális Média Kft. Budapest, https://centralmediacsoport.hu

Temesi G. (2018): Fegyver- és távcsőismeret. Országos Természetőr Egyesület, Budapest – Pécs, 32 pp.

Temesi G. (2019): A természet védelme a jogban. Országos Természetőr Társaság, Pécs, 34 pp.

Temesi G. (2019): Természetvédelem. Elektronikus publikációk 2013–2015 nyomtatott példányai - emlékül a jövőnek a múltról. Országos Természetőr Egyesület, Budapest, 81 pp.

Temesi G. (2020): Természetvédelmi jogszabályok és jogsértések. Országos Természetőr Társaság, Pécs, 40 pp.

Temesi G. (2019–2022): Hazai természetvédelem www.termeszetor-tarsasag.hu 58 természetvédelmi menüpont és 7 természetvédelmi aloldal alatti saját publikációk. Az Országos Természetőr Társaság weboldala (szerk.: Temesi G.). Tárhely szolgáltató: NETHOST s.r.o. 160 00 Prága 6. Csehország – Central Digitális Média Kft. Budapest, https://centralmediacsoport.hu

Temesi G. (2019–2022): A természetről és védelméről felhőkből www.termeszet-vedelme.hu 68 természetvédelmi menüpont és 6 aloldal alatti saját publikációk. Az Országos Természetőr Társaság weboldala (szerk.: Temesi G.). Tárhely szolgáltató: NETHOST s.r.o. 160 00 Prága 6. Csehország – Central Digitális Média Kft. Budapest, https://centralmediacsoport.hu

Szakmai munkásság legjelentősebb eredményei

Az erdőnevelés technikai – technológiai fejlesztése (tudományos kutatás).

Az erdők természetvédelmének megalapozása és fejlesztése, a hazai erdőrezervátum-program (erdőrezervátum hálózat kialakításának és kutatásának) elindítása.

A korszerű természetvédelmi őrszolgálat jogszabályi alapjainak, szervezetének és felszerelésének (egyenruházat, jelvényzet, szolgálati felszerelés) kimunkálása és a szolgálat működésének másfél évtizedes országos irányítása.

A természetvédelmi kezelés és a természetvédelmi vagyonkezelés szakmai és jogszabályi megalapozása az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás terén.

A természetvédelem vadgazdálkodási – vadászati koncepciójának kidolgozása.

Közreműködés (két évtized alatt ezres nagyságrendben) jogszabályok (törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek), illetve jogszabály-módosítások előkészítésében.

Több évtizedes publikációs, ismeretterjesztési és oktatási tevékenység.

Természetvédelmi célú országos egyesület alapító tagja, hét évig elnöke és irányítója, a természetvédelem népszerűsítése az egyesület korábbi honlapjával 2013-tól 2019-ig. Természetvédelmi célú országos civil társaság alapító tagja, ügyvivője és irányítója, a természetvédelem népszerűsítése a társaság weboldalaival 2019-től.

A szakmai pályakép, bemutatás szerepel:

az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1986-ban megjelent „Természettudományi és műszaki ki kicsoda” c. angol nyelven is kiadott könyvében,

a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott Magyar Közigazgatási Lexikon 1996. és 2000. évi kiadásában,

az OMIKK – KGI Környezetvédelmi Kalauz 1999. évi kiadványában,

a „Ki kicsoda a magyar környezetvédelemben” című könyvben (2005),

Magyar minta a világ szeme előtt cím alatt a 3 DIMENZIÓ gazdasági magazinban (VIII. évf. 2007. tél),

a „Ki kicsoda a magyar közigazgatásban” című gyűjteményes könyv 2005. évi kiadásában,

a Dialóg Campus Kiadó (Budapest – Pécs) 2012-ben megjelent Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek c. könyvkiadványán,

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Szakigazgatási és Önkormányzati Igazgatási Tanszék 2014. és 2015. évi Tanszéki tájékoztatójában,

a Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek című jelen weboldal Szerző pályaképe c. ezen menüpontja alatt (2022).

Politikai aktivitás

MSZMP-tagság nélküli életút, 1988 – 1994-ig a rendszerváltó Magyar Demokrata Fórum tagja.

Kitüntetések, elismerések

Kitüntetéses egyetemi és egyetemi doktori oklevelek (1971, 1982, 1989),

ERTI Kiváló Dolgozó oklevél (1982) – tudományos kutatás,

Érdemes Társadalmi Munkás (1984) – lakóterületi fejlesztés,

Pro Natura Emlékplakett (2002) – természetvédelem (államigazgatás),

Vám- és Pénzügyőrségért Érem ezüst fokozat (2005) – országos együttműködés,

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2008) – természetvédelem (államigazgatás),

erdészeti technikusi jubileumi arany oklevél (2016),

és további elismerések (szakterületek, társadalom, államigazgatás).

Jelentősebb publikációk 2012-ig

Könyvek, könyvrészletek

 1. Bondor A. – Radó G. – Temesi G. (1979): Az erdőnevelés gépesítése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 226 pp.
 2. Szepesi L. – Temesi G. (1983): A fakitermelés munkaeszközei. 18–31. p. in: Váradi G. (szerk.): Fakitermelési Műszaki Irányelvek. Agroinform, Budapest, 70 pp.
 3. Temesi G. (1984): A nevelővágások korszerű kézi és gépi eszközei. 52–67. p. in: Váradi G. (szerk.): Fatermesztési Műszaki Irányelvek IV. Erdőnevelés. Agroinform, Budapest, 111 pp.
 4. Madai G. – Temesi G. (1984): Fakitermelés. 96–109. p. in: Keresztesi B. (szerk.): Az akác. Akadémiai Kiadó, Budapest, 162 pp. (angol, bolgár és kínai nyelven is).
 5. Temesi G. (1986): A fakitermelés gépesítése. 86–99. p. in: Béky A. – Csesznák E. – Temesi G. – Márkus L.: A gyertyán. Akadémiai Kiadó, Budapest, 180 pp.
 6. Temesi G. (1986): A fakitermelés gépesítése. 147–158. p. in: Bondor A. (szerk.): A bükk. Akadémiai Kiadó, Budapest, 180 pp.
 7. Temesi G. (1987): A fakitermelés eszközei és gépei. Fakitermelési technológiák. 134–146. p. in: Bondor A. (szerk.): A fenyő termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 205 pp.
 8. Madai G. – Temesi G. (1988): Harvesting operations. 125–135. p. in: Keresztesi B. The black locust. Akadémiai Kiadó, Budapest, 197 pp.
 9. Tardy J. (szerk.) Koll. (1994): Természetvédelem 1994. KTM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 198 pp.
 10. Keszthelyi I. – Csapody I. – Halupa L. (Temesi G. témavez. szerk.) (1995): Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 3. Kanalasgém Nyomdaipari és Kiadó Kft., Budapest, 252 pp.
 11. Sódor M. – Temesi G. (2001): Bevezetés. A természetszerű erdők kezelésének és megújításának alapjai. 5–64. p. in: Bartha D. (szerk.) – Temesi G. (témavez.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 7. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 286 pp.
 12. Temesi G. (2002): A hazai erdőrezervátum-hálózat kijelölésének és fenntartásának természetvédelmi programja, Az erdőrezervátumok fenntartásának általános irányelvei. 27–44. p. in: Horváth F. – Borhidi A. (szerk.) – Temesi G. (témavez.): Az erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 289 pp.
 13. Temesi G. (2012): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 118 pp.

       Folyóiratok, napilapok közleményei

 1. Temesi G. (1978): A fahasználat műszaki fejlesztése Szlovákiában. Az erdő, Budapest, 27. / 6.: 281–284. p.
 2. Temesi G. (1979): A korszerű fakitermelő gépek alkalmazásának lehetőségei a gyérítésekben. Az erdő, Budapest, 31. / 2.: 60–65. p.
 3. Posta J. – Temesi G. – etc. (1981): Az előhasználatban alkalmazható processzorok. Agrártudományi Közlemények. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 40. / 2 – 4.: 274–277. p.
 4. Temesi G. (1982): A korszerű fakitermelő gépek alkalmazásának lehetőségei a gyérítésekben. Az erdő, Budapest, 31. / 2.: 60–65. p.
 5. Temesi G. (1982): A korszerű közelítőgépek alkalmazásának lehetőségei a gyérítésekben. Az erdő, Budapest, 31. / 10.: 449–454. p.
 6. Temesi G. – Kovács L. – Pethő J. (1983): A Kockums GP-822 processzor vizsgálati eredményei. 249–254. p. in: Erdészeti Kutatások. Az Erdészeti Tudományos Intézet közleményei, 1983. vol. 75., 348 pp.
 7. Temesi G. (1983): Gyérítési géprendszerek és technológiák. MTA Agrártudományi Közlemények 41. kötet 3 – 4.: 803–811. p.
 8. Temesi G. (1984): Az előhasználati fakitermelés országos mutatószámainak változása. Az erdő, Budapest, 33. / 6.: 278–279. p.
 9. Temesi G. (1985): A nevelővágások gépesítésének új irányai. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. Erdészeti és Faipari Egyetem, 1984/ 1 – 2.: 71–76. p.
 10. Temesi G. (1986): Vyvoj a vyroba tazbovo-dopravnych mechanizacnych prostriedkov v Madarsku (Fakitermelő-faanyagmozgató gépek fejlesztése és gyártása Magyarországon). LES, Príroda, Bratislava, XLII – 1986/ 08.: 354–356. p.
 11. Temesi G. (1989): Csehszlovákia szakoktatási rendszere. Az erdő, Budapest, 38. / 4.: 157–161. p.
 12. Temesi G.: (1993): Erdőrezervátumok kijelölése és fenntartása. (A KTM – TvH kutatási programja). Erdészeti Lapok CXXVIII. / 5.: 146. p.
 13. Temesi G. (1993): Az Ózd környéki erdők vagyonvédelme. Erdészeti Lapok CXXVIII. / 7 – 8.: 218–220. p.
 14. Temesi G. (1993): Össznemzeti kincs. Magyar Nemzet, LVI. évf. 269. sz. (1993. november 18.): 19. p.
 15. Temesi G. (1999): A természetvédelmi őr feladatai és jogosultságai. Vadászévkönyv 1999.: 78–80. p. Országos Magyar Vadászkamara, Budapest.
 16. Temesi G. (1999):  Minőségi változást hozott a 2000. esztendő. Hírlevél VIII. / 12.: 4. p. A KöM belső információs kiadványa, Budapest.
 17. Temesi G. (2000): Természetvédelmi Őrszolgálat – hatósági őrzés a természet védelmében. Hírlevél VIII. / 7 – 8.: 26–27. p. A KöM belső információs kiadványa, Budapest.
 18. Temesi G. (2001): Vadgazdálkodás és vadászat védett természeti területeken I – II. rész. Hírlevél IX. / 3 – 4.: 18–19. p., és Zöld úton IX. / 5 – 6.: 17–18. p. A KöM belső információs kiadványa, Budapest.
 19. Temesi G. (2001): Természetvédelmi hatósági táblák. Hírlevél IX. / 3 – 4.: 11. p. A KöM belső információs kiadványa, Budapest.
 20. Temesi G. (2001): Az erdőrezervátumok fenntartásának általános irányelvei. Erdészeti Lapok CXXXVI. / 5.: 141–143. p.
 21. Temesi G. (2001): Őrszolgálat a természet védelmében. TermészetBÚVÁR 56. 6.: 34–36. p.
 22. Temesi G. (2003): A természetvédelem állami feladatairól. Horgászati Tájékoztató. A Magyar Országos Horgász Szövetség Információs Kiadványa, Budapest, 2. szám (2003. január): 14–16. p.
 23. Temesi G. (2003): A védelmi rendeltetésű erdők jogszabályi kategóriai és kezelésük alapelvei. Erdészeti Lapok CXXXVIII. / 9.: 242–244. p.
 24. Temesi G. (2005): Ahol az érintetlen természet az úr. Az erdőrezervátumok. TermészetBÚVÁR 60. 6.: 16–18. p.
 25. Temesi G. (2007): A túzok védelme és az apróvadvadászat. Kamarai Hírlevél (az OMVK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének lapja) V. évf. 2. sz, 6. p.
 26. Temesi G. (2009): Lopás lehet a gyűjtésből. Dunántúli Napló, az Axel Springer-Magyarország Kft. közéleti napilapja, Pécs, XX. évf. 142. sz. (2009. máj. 26.): 5. p.

További több mint 20 referátum, recenzió és rövid terjedelmű /népszerűsítő/ publikáció elsősorban Az Erdő c. szaklapban.

14 országos illetve vidéki napilapban és 8 különböző folyóiratban mintegy 60 szereplés (interjú, riport, tájékoztatás) szakmai (erdők természetvédelme, természetvédelmi őrzés, vadászat és más) témakörökben.

Konferencia és egyéb kiadványok, tanulmányok

 1. Temesi G. – Urban, C. (1976): Lahky lesny traktor na sústredovanie dreva v predrubnych porastoch (Könnyű erdészeti traktor előhasználati faállományokban végzett közelítésre). Tanulmány. Vyskumny ustav lesného hospodárstva, Zvolen (Csehszlovákia), 80 pp.
 2. Posta J. – Temesi G. (1978): Univerzális traktorra szerelhető hidraulikus markolók értékelése. Gépesítési információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 21 pp.
 3. Posta J. – Temesi G. (1978): Speciális markolós vonszolók értékelése. Gépesítési információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 27 pp.
 4. Temesi G. (1978): Az 1978. évi Fagazdasági Műszaki Napokon bemutatott Farmi csörlők vizsgálata. Gépesítési információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 23 pp.
 5. Temesi G. (1979): A Skogsmyran 900-A szorítózsámolyos kistraktor vizsgálata. Gépesítési információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 22 pp.
 6. Szepesi L. – Temesi G. – etc. (1980): Gyérítésekben alkalmazható gallyazó-daraboló gépek vizsgálata. Gépesítési Információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 28 pp.
 7. Temesi G. (1982): A gyérítések végrehajtásának műszaki-technológiai lehetőségei és fejlesztési koncepciója. Gépesítési információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 24 pp.
 8. Temesi G. – etc. (1982): A Mor-Bell Logger anyagmozgató-rakodó gép vizsgálata. Gépesítési információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 27 pp.
 9. Temesi G. (1982): A gépi fakitermelés környezeti kihatásai. MTA – MÉM Agrár – Műszaki Bizottság Kutatási Tanácskozása, VII. szekció: Erdőgazdasági munkák gépesítése, 8. kötet: 63–66. p.
 10. Temesi G. (1983): A közelítés korszerű eszközei és módszerei a gyérítésekben. II. Országos Erdészeti Gépesítési Konferencia előadás-gyűjteménye. Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 41–45. p.
 11. Temesi G. – Kovács L. – etc. (1983): A Kockums GP-822 processzor vizsgálata, technológiai ajánlások kidolgozása. Gépesítési információ. ERTI – KELLÁS, Budapest, 23 pp.
 12. Temesi G. (1983): A fakitermelés gépeivel szemben támasztott erdészeti–biológiai követelmények. MTA – MÉM Agrár – Műszaki Bizottság Kutatási Tanácskozása, VII. szekció: Erdőgazdasági munkák gépesítése, 8. kötet: 11–12. p.
 13. Temesi G. (1984): A gyérítés gépesítésének legújabb eredményei. MTA – MÉM Agrár – Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása, VII. szekció: Erdőgazdasági munkák gépesítése, 8. kötet: 14–16. p.
 14. Temesi G. (1993): A védett természeti területeken folytatott erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás természetvédelmi irányelvei. 283–294. p. in: II. Országos Agrár Környezetvédelmi Konferencia előadásai, Földművelésügyi Minisztérium – Környezetvédelmi Információs Klub, Budapest, 349 pp.
 15. Temesi G. (1996): A természetvédelmi oltalom alatt álló erdők kezelése a védettségi kategóriák szerint, 3– 34. p. in: Temesi G. (szerk.): A természetvédelmi oltalom alatt álló erdők kezelése a védettségi kategóriák és a védett természeti értékek szerint. Ökoszisztéma Kft, Budapest, 102 pp.16.
 16. Berki I. Temesi G. (1997): Az erdőrezervátum-kutatás céljai és módszerei. 23–28. p. in: V. Erdészeti Szakmai Konferencia az Erdészeti és Faipari Szakvásár keretében. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar, Országos Erdészeti Egyesület, E.K.F.M. (Erfaterv) Kft. Sopron, 1997. aug. 27–28., 208 pp.
 17. Horváth F. – Mázsa K. – Temesi G. (2001): Az erőrezervátumokra kidolgozott hosszú távú fenntartási tervek bemutatása. 11–26. p. in: Szakmai napok a természetvédelmi kezelési tervekről, Budapest, 2001. február 20–23.
 18. Horváth F. – Mázsa K. – Temesi G. (2001): Az erdőrezervátum-program. 5–20. p. in: Az erdőrezervátum-kutatás eredményei. A MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének kiadványsorozata, ER 2001, 1. / 1. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 52 pp.
 19. Temesi G.  (2002: Őrszolgálat a természet védelmében. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának ismeretterjesztő kiadványa, 2002. szeptember, Budapest, 6 pp.
 20. Temesi G. – Tatai K. (2003): Vadgazdálkodás és vadászat a nemzeti park igazgatóságok vadászatra jogosultsága keretében. Tanulmány és statisztikai feldolgozás. KvVM, Budapest, 147 pp.
 21. Temesi G. – etc. (2004): A természetvédelem vadgazdálkodási – vadászati koncepciója és a koncepció végrehajtási feladatai. Tanulmány, KvVM, TvH, Budapest, 48 pp.
 22. Temesi G. (2005): Természeti csapás – viharkár a Magas Tátrában. www.tiszaklub.hu.
 23. Temesi G.  (2007): Őrszolgálat a természet védelmére. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárságának ismeretterjesztő kiadványa, 2007. február, Budapest, 6 pp.

24-29. Temesi G. (1999 – 2001): Őrszolgálati Körlevél 1/1999 – 6/2001. sz. Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, Budapest.

30-37. Temesi G. (2001 – 2008): Őrszolgálati Hírlevél 7/2001 – 14/2008. sz. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal majd Természet- és Környezetvédelmi Szakállamtitkárság, Budapest.

Tudományos és szakmai rendezvények

 1. Temesi G. (1979): Új módszerek és eszközök a nevelővágások gépesítésében. Kutatási Tanácskozás, 1979. február 2. Gödöllő.
 2. Temesi G. (1980): A nevelővágásokban alkalmazható processzorok értékelése. MTA Erdészeti és Faipari Tudományos Ülés, 1980. február 27. Budapest.
 3. Temesi G. (1980): A nevelővágások gépesítésének fejlesztése fenyvesekben. Fenyőgazdálkodási Tudományos Ülés, 1980. november 12. Ásotthalom. 
 4. Temesi G. (1981): A fenyves nevelővágások gépesítésének fejlesztési lehetőségei.  MTA Agrár - Műszaki Bizottság 1981. évi Kutatási Tanácskozása. 1981. február 2. Gödöllő.
 5. Temesi G. (1982): A gépi fakitermelés környezeti kihatásai. MTA Agrár - Műszaki Bizottság 1981. évi Kutatási Tanácskozása. 1982. február 2. Gödöllő.
 6. Temesi G. (1982): Gyérítési technológiák és géprendszerek. MTA Erdészeti és Faipari Tudományos Ülés, 1982. február 25. Budapest.
 7. Temesi G. (1982): A gyérítés gépesítési tendenciái. Országos Erdészeti Egyesület Keszthelyi Csoport, 1982. április 21. Monostorapáti.
 8. Temesi G. (1982): A közelítés korszerű eszközei és módszerei a gyérítésekben. II. Országos Erdészeti Gépesítési Konferencia, 1982. szeptember 16. Budapest.
 9. Temesi G. (1982): Koncepcija techniko-technologicseszkovo razvitia provedenia prorezsivania.  KGST Szakértői Tanácskozás, 1982. november 16. ERTI, Budapest.
 10. Temesi G. (1995): A természetvédelem és a vadgazdálkodás közös kérdései. Országos vadgazdálkodási és vadászati konferencia. 1995. szeptember 3. Miskolc – Lillafüred.
 11. Berki I. – Temesi G. (1997): A hazai erdőrezervátum-kutatás céljai és módszerei. V. Országos Erdészeti Találkozó. Merre tart az erdőgazdálkodás? 1997. augusztus 27-29. Sopron.
 12. Marghescu T. – Temesi G. (1997): Country Report Hungary of COST-Action E4:. Working Group II. Ministry of Environment and Regional Policy, Budapest. Kézirat.
 13. Temesi G. (1997): A vadgazdálkodás – vadászat természetvédelmi szakhatósági felügyelete és ellenőrzése.  XVI. Vadászati Téli Egyetem. 1999. január 17-24. Keszthely.
 14. Temesi G. (2000): Nemzeti parkok és vadászat. XVII. Vadászati Téli Egyetem. 2000. január 30 – február 6. Keszthely.
 15. Temesi G. – Rózsa S. – Szarvas I. (2000): Nature protection and rangers in Hungary (poszter). International Ranger Federation (IRF) 3. Világkongresszusa, 2000. szeptember 10 – 17. Kruger Nemzeti Park, Dél-Afrikai Köztársaság.
 16. Temesi G. (2002): Vadászattal kapcsolatos természetkárosító cselekmények. XIX. Vadászati Téli Egyetem. 2002. január 27 – február 2. Keszthely.
 17. Koll. (2006): Erdődinamikai folyamatok megfigyelése erdőrezervátumokban (előadás). Erdőfigyelő Konferencia, Budapest, 2006. február 9.
 18. Koll. (2006): A KvVM Erdőrezervátum Programjának 5 éve. Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 2001 – 2006. Előadóülés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2006. november 22.
 19. Temesi G. – Rózsa S. – Szarvas I. (2006): Safeguarding Natural Assets in Hungary. Poszter. International Ranger Federation (IRF) 5. Világkongresszusa, 2006. június 14 – 21., Stirling, Skócia.
 20. Temesi G. (2008): Természetvédelmi Őrszolgálat Magyarországon. II. Európai Természetvédelmi Őri Szeminárium, 2008. szeptember 14 – 20. Magyarország, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.
 21. Temesi G. (2009): Természetvédelmi igazgatás és őrzés. Környezet- és Természetvédelmi Fórum, 2009. április 23. Országos Polgárőr Szövetség – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest.
 22. Temesi G. (2009): A Természetvédelmi Őrszolgálat közreműködése a közbiztonság erősítésében. Tudományos konferencia. Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest, 2009. október 13.

További tudományos és szakmai ismeretterjesztő előadások országos és helyi szakmai rendezvényeken természetvédelmi, erdészeti, vadászati és közigazgatási témakörökben.

      Jegyzetek

 1. Temesi G. (2001): A polgári természetőri vizsga tananyagának szakterületi fejezetei (I. kötet): 5–9. p., 15–22. p., 28–55. p., Mellékletek (II. kötet): 3–115. p. in: Temesi G. (szerk.): A polgári természetőri vizsga tananyaga. MTESZ Nyomda, Budapest, I. 55 pp., II. 115 pp.
 2. Temesi G. (2001): Természetvédelmi ismeretek (I – IV. témakör). Ideiglenes jegyzet a Rendőrtiszti Főiskola környezet- és természetvédelmi képzéséhez. KöM, Budapest, 29 pp.
 3. Koll. (2004): A természetvédelmi őri vizsga tananyaga. COWI Magyarország Kft., Budapest, 141 pp.

Jegyzetek lektorálása, tantervek készítése és lektorálása.

Menüpont lezárva 2022-ben