Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VIZSGATÉTELEK

I. SZÓBELI/ÍRÁSBELI VIZSGA TÉTELEI

  1.  Fenntartható fejlődés, környezet- és természetvédelem.

  2.  A természetvédelem fogalma és alapelvei.

  3.  A természetvédelem külföldi és hazai történeti múltja.

  4.  A természet általános védelme: a természeti területek általános védelme, tájvédelem.

  5.  A természet általános védelme: a természeti értékek, a vadon élő élővilág és az élőhelyek általános védelme.

  6.  A természet kiemelt és európai közösségi oltalma.

  7.  A védetté nyilvánítás és jogszabályi alapjai.

  8.  A védett természeti területek csoportosítása és kategóriái, hazánk természetvédelmi jellemzése.

  9.  Országos jelentőségű védett természeti területek, alapkategóriák, járulékos és egyéb kategóriák.

10.  Helyi jelentőségű védett természeti területek kategóriái és jellemzése.

11.  A Natura 2000 területek fogalma, természetvédelme és jelentősége.

12.  A védett természeti értékek csoportosítása, hazánk természetvédelmi jellemzése.

13.  A természetvédelem tulajdoni alapjai, tulajdonjogi rendelkezések és az azokkal összefüggő természetvédelmi szabályozások.

14.  A vadon élő állatfajok csoportosítása a hasznosítás – védettség szerint, védelmük jogszabályi alapjai.

15.  A védett természeti területekre és értékekre vonatkozó főbb szabályok.

16.  A természet védelmének állami és önkormányzati szervezete, az állami és az önkormányzati szervek feladat- és hatásköre, területi illetékessége.

17.  A természetvédelmi hatósági és igazgatási szervezetrendszer múltja és jelene.

18.  A nemzeti park igazgatóságok feladatköre és működése.

19.  A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatai, szervezete és működése, tagjainak intézkedési jogosultságai és kötelességei.

20.  Nemzetközi természetvédelmi egyezmények.

21.  A természetvédelmi kezelés és a (természeti) vagyonkezelés fogalma és ellátása.

22.  A természeti haszonvételek (természethasználat, természet-gazdálkodás) jogi szabályozása, annak természetvédelmi jelentősége.

23.  Az erdő funkciói és rendeltetése, erdőgazdálkodás, erdei haszonvételek, erdővédelem és erdőőrzés.

24.  Vadászati jog és hasznosítása, vadászatra jogosultság, vadgazdálkodás és vadászat, a vad és élőhelyének védelme és őrzése.

25.  Halgazdálkodási jog és átengedése, halgazdálkodásra jogosultság, halgazdálkodás, halászat és horgászat, a hal és élőhelyének védelme és őrzése.

26.  Az erdők, a vadászterületek és a halgazdálkodási vízterületek rendeltetései.

27.  A természetvédelem és a természetgazdálkodás tervezési rendszerei.

28.  A természetőrzési feladatokat ellátó személyek jogállása, feladatai, intézkedési jogosultságai és kötelességei.

29.  A természetgazdálkodás hatóságainak szervezete, feladat- és hatásköre, területi illetékessége.

30.  A természettel és védelmével foglalkozó hatósági és igazgatási szervek rendszerének áttekintése, a természetvédelmi szempontok érvényesülésének vizsgálata a hatósági eljárásokban.

31.  A természet védelméhez kapcsolódó felelősségi formák.

32.  A természetvédelemmel összefüggő jogellenes cselekmények és azok jogkövetkezményei.

33.  A természet védelmével összefüggő közigazgatási bírságok.

34.  A nyilvánosság, az állampolgárok részvétele a természet védelmében, természetvédelmi célú civil szervezetek.

35. A természettel és védelmével kapcsolatos állampolgári magatartások és jellemző problémák.

 

II. ÖNELLENŐRZÉS TÉMAKÖREI

Mit jelentenek az alábbi természetvédelmi fogalmak, mint természeti területi és természeti érték kategóriák?

Természeti területi fogalmak

 1. Természeti terület
 2. Védett természeti terület
 3. Fokozottan védett természeti terület
 4. Természetvédelmi terület
 5. Nemzeti park
 6. Tájvédelmi körzet
 7. Természeti emlék
 8. Természeti övezet
 9. Természetkímélő hasznosítás övezete
 10. Szolgáltató övezet
 11. Erdőrezervátum
 12. Bioszféra-rezervátum
 13. Ramsari terület
 14. Európa diplomás terület
 15. Magterület
 16. Védőövezet
 17. Védőzóna
 18. Ex lege (törvény erejénél fogva) védett természeti terület
 19. Országos jelentőségű védett természeti terület
 20. Helyi jelentőségű védett természet terület
 21. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület

a) különleges madárvédelmi terület

b) különleges természetmegőrzési terület

c) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

Természeti érték fogalmak

 1. Természeti érték
 2. Védett természeti érték
 3. Fokozottan védett természeti érték
 4. Ex lege (törvény erejénél fogva) védett természeti érték
 5. Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok
 6. Közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok
 7. Jelölő fajok
 8. Élő és élettelen természeti és védett természeti értékek

Milyen átfedések lehetségesek a fenti természeti területi (1 – 21), valamint természeti érték (1 – 8) fogalmak között?

A természet védelmének hatósági és igazgatási szervezete.

A természet őrzését ellátó személyek (rendészeti személyek) feladatköre és illetékességi (működési) területe.

A természetben folytatott gazdálkodás ágazatai és jogi alapvetései.

Mi a tárgya és a tartalma a természetvédelmi kezelésnek és az mely szerv feladatát képezi?

A természet védelmét és fenntartható használatát szolgáló tervezési rendszerek.

A természet védelmével összefüggő jogsértések és jogkövetkezmények.

Egyes menüpontok alatt szereplő feladatok megoldása, kérdések megválaszolása.