Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


                    

Természetvédelem és közigazgatás    Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek

 Nature protection and public administration    Legal and administrational knowledge of nature protection

Naturschutz und öffentliche Verwaltung   Rechts- und Verwaltungskenntnisse zum Naturschutz

A természetről és védelméről, a természetvédelem és a természethasználat általános szakmai, szakjogi, igazgatási és rendészeti témaköreiről szól a weboldal, közigazgatási irányultságú, átfogó természetvédelmi tartalmú, egyetemi szintű digitális tananyagként. A természeti környezetről, mint az emberiség jövőjének egyik pilléréről szól, valamint a védelméről, megőrzéséről, ami nélkül a biológiai sokféleségen alapuló fennmaradása, a gazdasági - társadalmi fejlődés fenntarthatósága a jövőben súlyos veszélybe kerülhet.

Természetvédelem alatt értjük a természeti területek és a természeti értékek, a tájak, az élőhelyek és az ökológiai rendszerek, azok biológiai sokféleségének általános védelmét, valamint a védett természeti területek és a védett természeti értékek kiemelt oltalmát. A kiemelt oltalom alapja a védetté nyilvánítás, amely törvénnyel (ex lege védett természeti területek és értékek), vagy védetté nyilvánítási eljárással és miniszteri rendelettel (országos jelentőségű területi és természeti érték védelem), illetve önkormányzati rendelettel (helyi jelentőségű területi védelem) valósul meg.

A természetvédelmi állami, területi hatósági és igazgatási feladatokat a megyei kormányhivatalok és a természetvédelmi kezelésért felelős nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere látja el az illetékességi illetve a működési területek szerint.

A természeti haszonvételeknek, a természethasználatnak három alapvető ágazata van: az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás - vadászat és a halgazdálkodás - halászat - horgászat, amely ágazatok jogi szabályozása és igazgatása a fenntartható használatot és a természet általános védelmét is szolgálja. Ezen ágazatok területi hatósági és igazgatási feladat- és hatáskörét szintén a megyei kormányhivatalok szervezetrendszere gyakorolja.

A természet őrzésével a nemzeti park igazgatóságoknál alkalmazott állami és az önkormányzatoknál alkalmazható önkormányzati természetvédelmi őrök, az erdőgazdálkodó rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzete, valamint a vadászatra jogosult hivatásos vadászai és a halgazdálkodásra jogosult halászati őrei foglalkoznak. Ezeket az ugyan különböző jogállású és eltérő intézkedési jogosultságú személyeket együttesen rendészeti feladatokat ellátó személyeknek nevezzük. A természetvédelmi őrök munkáját és a halászati őrzést állampolgári önkéntesek: polgári természetőrök, illetve társadalmi halőrök segítik.

A természet védelmét civil szervezetek is elősegítik: országos, területi és helyi természetvédelmi célú egyesületek sokasága, a természethasználat szakterületeinek az egyesületei, valamint az egyesületek szövetségei.

Az ember, a társadalom és a gazdaság természettel összefüggő viszonyrendszerét, az állam és az önkormányzatok természetvédelmi szerepét számtalan jogszabály, különböző törvények és azok végrehajtási rendeletei szabályozzák, az Alaptörvénytől és a természetvédelmi törvénytől a természethasználat ágazati törvényein keresztül a büntető törvénykönyvig, kormány- és miniszteri rendeletektől önkormányzati rendeletekig.

A fent vázolt témakörökről szólnak a weboldalas egyetemi oktatói digitális tananyag tematizált menüpontjai és aloldalai alatti, 2018 májusáig folyamatosan aktualizált elektronikus publikációim, amelyek tanulmányozása átfogó és széles értelemben vett természetvédelmi szakmai, szakjogi, igazgatási és rendészeti ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. A tanulmányozhatóság, tanulhatóság vizuális megkönnyítésének didaktikai céljából az írások színeket, szövegkiemeléseket alkalmaznak és kellően tagoltak, azokat szemléltető, kinagyítható ábrák, képek, táblázatok egészítik ki, és szerepelnek a jogszabályi hivatkozások. Szükség szerint link segítségével lehetővé válik más internetes tartalmak, jogtár, valamint a weboldalon belül a kapcsolódó téma közvetlen elérése, és segíti a feldolgozást a fájlhasználat is. Külön menüpont alatt ötszázhetven diaképes egyszerű szerkesztésű PowerPoint (PPT) előadások a diavetítés lehetőségével teszik elsajátíthatóvá a weboldal címével nevesített teljes ismeretanyagot.

A képgalérián a panoráma tájfotók és védett fajok fotóinak megtekintése – nagyítással vagy diavetítéssel – vizuális élményt nyújthat, de megtalálható a csodálatos természet bemutatása szép zenével és versekkel is. Köszönet a természetfotók szerzőinek az illusztráció lehetőségéért.

Jó tanulást, hasznos és kellemes időtöltést kíván a szerző: DR. TEMESI GÉZA

Figyelemfelhívás ©
A 2015 májusában létrehozott weboldal tartalma folyamatos aktualizálás és fejlesztés alatt állt, a szakmai menüpontok és aloldalak 2018. májusi, illetve a teljes weboldal 2022. évi lezárásáig. Az oldal elektronikus publikációi és ppt. prezentációi oktatási szakirodalmi műnek minősülnek, amelyeket a szerzői jog véd. Minden jog fenntartva.

 

Globálisan*

2017.09.06

A „gondolkodj globálisan*, cselekedj lokálisan” nemzetközi felhívásra alapozva a környezet − természet − ember átfogó témakörrel, valamint globális problémákkal: környezetünk védelmével és a biológiai invázióval foglalkozik a bejegyzés, érintve a honosság kérdését is. Ezek után egy érdekes témafeldolgozás következik: környezet- és természetvédelem a Bibliában; végül röviden fajok élethosszáról szól az utolsó cikk.

 

 

Ökológiai kultúra

2017.02.25

Az aloldal folyamatosan aktualizált.

 

A kultúra a társadalom minősége, míg a mikrokultúra az ember (egyén, személy) által elsajátított (képviselt) szubjektív kultúra. Utóbbi összetevői az ember (egyén, személy) ismeret/tapasztalat-, viselkedés- és normarendszere, amelyek elsajátítása többek között a kommunikáció segítségével történik. A kommunikáció így a kultúra hordozója, és a weboldal is ennek a kommunikációnak az eszköze. A bejegyzés a természeti környezethez való viszonyulási kultúrával, az ökológiai kultúra témájával foglalkozik.

 

 

Gomba, gyógynövény, vadgyümölcs és virág gyűjtése

2016.05.21

Az aloldal folyamatosan aktualizált.

 

A vadon termő gomba, gyógynövény, vadgyümölcs és vadvirág gyűjtésének (szedésének) jogi szabályozása nem kellően közismert, és a problémakör összefügg az ökológiai kultúra kérdésével is. A bejegyzés a gombagyűjtés, a medvehagyma és az áfonyák példáján foglalkozik a témával. Az utolsó írás pedig a védett természeti területekre és a védett növényeken, védett gombákon kívül a védett ásványokra vonatkozó szabályozásokat is részletezi.

 

Szemetelés, hulladékelhelyezés, tűz a természetben

2016.05.21

Az aloldal folyamatosan aktualizált.

 

Az ökológiai kultúrával szorosan összefüggő kérdéskör a szemetelés, a szennyezés és az illegális hulladékelhelyezés, ami természeti és védett természeti területen nem csak környezetvédelmi, hanem természetvédelmi probléma is. Sajnos állandóan aktuális témák. Hasonló a helyzet a tűz gyújtásával illetve okozásával a természetben.

 

 

Természeti turizmus

2015.05.21

Az aloldal folyamatosan aktualizált.

 

A természeti területek természeti értékeikkel a turizmus kedvelt térségei. A természeti (természetjáró) turizmusra vonatkozó törvényi rendelkezéseket két - e tekintetben meghatározó - törvény, a 2009. évi XXXVII. törvény és az 1996. évi LIII. törvény alapján tekinti át az aloldal, kitérve az ökoturizmus fogalomkörére is.

 

 

Képgaléria